Loading...

Precyzyjne modele 3D

Chmura punktów / Model CAD / Model Mesh /
Dokumentacja techniczna

Analiza deformacji

Precyzyjna chmura punktów / Szczegółowe raporty
Precyzyjny skaning 3D

Precyzyjna chmura punktów /
Szczegółowe raportyInżynieria Odwrotna.

Prototypy / Architektura / Przemysł / Zabytki / Archeologia

Inżynieria odwrotna to proces pozwalający stworzenie modelu obiektu rzeczywistego w wersji cyfrowej. Proces ten ma zastosowanie zarówno w przypadku konieczności części zamiennych, już nie produkowanych seryjnie, ale także matryc i form oraz obiektów o unikalnych kształtach. Stworzenie dokumentacji dla części mechanicznych w urządzeniach, fragmentów instalacji lub urządzeń jest niezbędne gdy nie ma dostępu do zasobów produkcyjnych i know-how biura projektowego.

Są także przypadki, gdy technologia wytwarzania znacznie uległa zmianie a dany obiekt, część nadal jest zainstalowana i poprzez eksploatację w instalacji w niedługiej przyszłości będzie wymagała wymiany. W zależności od struktury modelu rozróżniamy 3 typy: parametryczny - opisany matematycznie, nieparametryczny - o kształtach nieregularnych np. w rzeźbach, elementach giętych, nie dający się opisać w sposób konwencjonalny matematycznie oraz hybrydowy - zawierający cechy jednego i drugiego typu.

Na podstawie otrzymanych danych możliwe jest odtworzenie dokumentacji niezbędnej do produkcji, tworzenie dokumentów 2d oraz cyfrowej wersji modelu trójwymiarowego, w powszechnych formatach plików. Dane te mogą posłużyć także do uzupełnienia, zaktualizowania istniejącej już dokumentacji. Pozwalają także na przygotowanie opracowania do wydruku 3d mającego coraz powszechniejsze zastosowanie.

Inżynieria odwrotna ma zastosowanie w architekturze, archeologii, energetyce, motoryzacji, lotnictwie, sztuce, a nawet w medycynie. Wykonujemy pomiary oraz opracowania w zależności od potrzeb i wymagań projektu, a dane wynikowe, dostarczamy w wersji papierowej lub cyfrowej w plikach formatów wiodących dostawców oprogramowania inżynieryjnego.

Korzyści płynące z zastosowania metody skaningu laserowego 3d i fotogrametrii.

Metoda bezinwazyjna

Skaning laserowy oraz fotogrametria w żaden sposób nie ingerują w struktury obiektu

Kompleksowość

Możliwość wygenerowania wielu złożonych produktów w procesie postprocessingu po jednym pomiarze

Precyzja i dokładność

Wysoka dokładność danych pozwala na stworzenie dokumentacji 2D i 3D o dużej dokładności, szczegółowości i rozdzielczości

Szybkość

W porównaniu do klasycznych metod znacznie szybszy pomiar

Dokładne analizy

Możliwość porównania modelu matematycznego i modelu obiektu pomierzonego

Popularyzacja

Możliwość tworzenia wizualizacji, animacji i wirtualnych spacerów w celach reklamowych oraz edukacyjnych

Przykładowe modele mesh 3D.


Przykłady niektórych z naszych projektów

Obraz mówi więcej niż tysiąc słów.