Loading...

Inwentaryzacje
statków

Chmura punktów / Modele 3d

Platformy wiertnicze


Konstrukcje nośne

Platformy wiertnicze


Modelowanie instalacji

Platformy wiertnicze


Modelowanie urządzeńOffshore.

Statki / Platformy wiertnicze

Branża offshore w związku z ciągłym rozwojem transportu morskiego, pojawieniem się regulacji prawnych dotyczących wód balastowych i osadów (konwencja BWM), a także bardzo dynamicznym rozwojem przemysłu wydobywczego i farm wiatrowych wymaga zwiększonego zaangażowania zarówno biur projektowych, wykonawców, jak również firm prowadzących serwis. W celu wykonywania inwentaryzacji zarówno instalacji jak i transportu morskiego z pomocą przychodzi technologia pomiarów z wykorzystaniem skanera laserowego.

Przygotowanie dokumentacji projektowej opartej o aktualny stan obiektu pozwala na zastosowanie optymalizacji, wykrycia kolizji oraz wykonania kosztorysu, ponieważ posiadając dokładne dane pomiarowe można stworzyć model na którym będą opierać się szczegółowe wyliczenia i szacunki. Poza tym w przypadku instalacji wydobywczych w ciągu cyklu życia obiektu dochodzi do bardzo wielu zmian, napraw, czy indywidualnego podejścia do adaptacji do nowych urządzeń, sieci.

W przypadku statków istotne będzie zinwentaryzowanie i przeprowadzanie analiz na etapie projektu komór balastowych w którym instaluje się obecnie systemy do obróbki wody morskiej i osadów.

Również w przypadku inwentaryzacji konstrukcji podatnej na działanie szkodliwych warunków morskich zastosowanie skanowania laserowego przyniesie wymierne korzyści. Przeprowadzenie pomiarów, gdzie w krótkim czasie, nie ingerując zbyt długo w funkcjonowanie obiektu pozyskuje się dane do dalszego przetwarzania i analiz, które można później przeprowadzać wiele dni. Możliwe jest również stworzenie dokumentacji 2d, modelu 3d do wykorzystania np. budując systemy monitoringu i kontroli w oparciu o sieć czujników, urządzeń pomiarowych bazując na tzw. Digital Twin czyli cyfrowym bliźniaku.

Korzyści płynące z zastosowania metody skaningu laserowego 3d i fotogrametrii.

Metoda bezinwazyjna

Skaning laserowy oraz fotogrametria w żaden sposób nie ingerują w struktury obiektu oraz nie zakłóca funkcjonowania instalacji, urządzeń

Zasięg

Pomiar trudno dostępnych miejsc oraz bezpieczeństwo dla operatora urządzeń pomiarowych poprzez pomiar z bezpiecznej odległości

Precyzja i dokładność

Wysoka dokładność danych pozwala na stworzenie dokumentacji 2D i 3D o dużej dokładności, szczegółowości i rozdzielczości

Opytmalizacja

Minimalizowanie błędów podczas wykrywaniu kolizji dzięki danym w 3D

Bezpieczeństwo

Odpowiednio szybki pomiar pozwala minimalizować ryzyko wynikające z obecności w miejscach szczególnie narażonych na wypadki

Szybkość

W porównaniu do klasycznych metod znacznie szybszy pomiar oraz obniżenie kosztów w porównaniu do tradycyjnych metod pomiarowych

Przykładowe modele offshore.


  • Project Image
  • Project Image
  • Project Image
  • Project Image
  • Project Image

Przykłady niektórych z naszych projektów

Obraz mówi więcej niż tysiąc słów.