Loading...

Digitalizacja obiektów przemysłowych

Skanowanie 3D / Opracowania 2D / Przemysł 4.0

Modelowanie 3D
konstrukcji

CAD / BIM / INNE

Modelowanie 3D
instalacji

Rurociągi / Kanały wentylacyjne / Instalacje elektryczne

Modelowanie 3D
urządzeń

Elektryczne / MechaniczneBranża przemysłowa.

Skanowanie 3D / Inwentaryzacja obiektów

Zastosowanie technologii skanowania laserowego w przemyśle, infrastrukturze i transporcie niesie za sobą cały wachlarz możliwości. Nie tylko ze względu na uzyskanie bardzo dużej liczby danych pomiarowych już od pierwszego stanowiska pomiarowego, ale także co istotne ich wysoka dokładność.Skanowanie obiektów może odbywać się w trakcie ich eksploatacji, funkcjonowania urządzeń, a także na pomiar w krótkim czasie dla obszerniejszych powierzchniowo obiektów przemysłowych, co umożliwia wykonanie w krótkim czasie przestoju, konserwacji naszych pomiar właściwych obszarów. Ponadto pomiar może być wykonywany ze znacznej odległości, co jest bardzo istotne w środowisku substancji szkodliwych, niebezpiecznych czy łatwopalnych.

Oprócz inwentaryzacji obiektu istniejącego, użytkowanego, technologia ta może posłużyć do prowadzenia monitoringu miejsc, fragmentów konstrukcji poddanej oddziaływaniu sił mogących mieć wpływ na ich wytrzymałość, nośność i dokonanie oceny stanu technicznego w bardzo niedługim czasie. Za wykorzystaniem skanowania laserowego przemawia też fakt że dane pozyskane pozwalają analizę kolizji w przypadku projektowania w istniejącym obiekcie, stanowi źródło wiedzy dla projektantów, którzy mogą wpasować projektowaną instalację, urządzenie, konstrukcję do już istniejącej, wraz z obliczeniem ilości poszczególnych materiałów potrzebnych do realizacji inwestycji.

Wykonując pomiary oraz opracowując dokumentację w wersji cyfrowej i papierowej jesteśmy otwarci na pełną współpracę z Klientem. W zależności od potrzeb dostarczamy wynik pomiaru w postaci chmury punktów, dokumentacji 2d, dokumentacji 3d CAD i BIM. Poza tym sporządzamy na życzenie Klienta analizy zniekształceń, zużycia poszczególnych elementów, analizę /detekcję kolizji. Dla obiektów przemysłowych przygotowujemy także wizualizacje, animacje oraz wirtualne spacery.

Korzyści płynące z zastosowania metody skaningu laserowego 3d i fotogrametrii.

Metoda bezinwazyjna

Skaning laserowy oraz fotogrametria w żaden sposób nie ingerują w struktury obiektu oraz nie zakłóca funkcjonowania instalacji, urządzeń

Zasięg

Pomiar trudno dostępnych miejsc oraz bezpieczeństwo dla operatora urządzeń pomiarowych poprzez pomiar z bezpiecznej odległości

Integracja z systemami CAD/CAM

Łatwe przetwarzanie danych dla szybszego projektowania i prototypowania

Precyzja i dokładność

Wysoka dokładność danych pozwala na stworzenie dokumentacji 2D i 3D o dużej dokładności, szczegółowości i rozdzielczości

Opytmalizacja

Minimalizowanie błędów podczas wykrywaniu kolizji dzięki danym w 3D

Wykrywanie problemów

Szybka identyfikacja uszkodzeń i nierówności w produkcji przemysłowej

Bezpieczeństwo

Odpowiednio szybki pomiar pozwala minimalizować ryzyko wynikające z obecności w miejscach szczególnie narażonych na wypadki

Szybkość

W porównaniu do klasycznych metod znacznie szybszy pomiar oraz obniżenie kosztów w porównaniu do tradycyjnych metod pomiarowych

Automatyzacja procesów kontrolnych

Ułatwia ciągłe monitorowanie stanu technicznego obiektu, jakości produktów i procesów produkcyjnych

Przykładowe projekty przemysłowe.


  • Project Image
  • Project Image
  • Project Image
  • Project Image
  • Project Image

Przykłady niektórych z naszych projektów

Obraz mówi więcej niż tysiąc słów.