Loading...


Branża gier.

Modele 3D / VR / Animacje i wizualizacje

Silnie rozwijająca branża gier w naszym kraju i na świecie otwiera szerokie możliwości nie tylko dla programistów i grafików, ale również dla inżynierów przygotowujących materiał jako tło, otoczenie i szczegóły do gier, bazując coraz częściej na istniejących obiektach stwarzając obrazy o wysokim stopniu realizmu. Zarówno twórcy gier jak i ich użytkownicy zauważają zapotrzebowanie na realistyczne obrazy miejsc, przedmiotów wkomponowanych w fabułę gry.

Wykorzystując skaning laserowy i fotogrametrię można tworzyć trójwymiarowe modele budynków z zachowaniem szczegółów architektonicznych, fragmentów miast, ulic, pomników, rzeźb i innych istotnych elementów. Oprócz realnych wymiarów i kształtów modele można uzupełnić o realistyczne tekstury dzięki czemu obiekt cyfrowy wiernie oddaje wygląd i parametry obiektu rzeczywistego.

Wizualizacje, animacje modeli wykonanych na podstawie tej technologii wykorzystane także zostają jako materiał edukacyjny, naukowy, nierzadko także jako materiał promocyjny, atrakcyjny między innymi dzięki wykorzystaniu technologii VR.

Korzyści płynące z zastosowania metody skaningu laserowego 3d i fotogrametrii.

Realizm środowiska

Dzięki czemu deweloperzy mogą tworzyć realistyczne modele środowisk, obiektów i postaci
Autentyczność detali

Precyzyjne odwzorowanie detali, tekstur i materiałów, co przekłada się na bardziej autentyczne doświadczenia w grach

Optymalizacja czasu produkcji

Dzięki wykorzystaniu istniejących środowisk, obiektów i postaci z prawdziwego świata, deweloperzy mogą zaoszczędzić czas potrzebny na tworzenie własnych modeli

Wiarygodność historycznych rekonstrukcji

W grach, które odzwierciedlają historyczne lub rzeczywiste miejsca pozwala graczom na eksplorację w wiernej formie, co ma znaczenie zarówno edukacyjne, jak i rozrywkowe

Interaktywność z otoczeniem

Gracze mogą eksplorować detale otoczenia, manipulować obiektami i cieszyć się większą swobodą w interakcji z wirtualnym światem

Popularyzacja

Możliwość tworzenia wizualizacji, animacji i wirtualnych spacerów w celach reklamowych oraz edukacyjnych

Przykładowe modele mesh 3D z teksturą.


Przykłady niektórych z naszych projektów

Obraz mówi więcej niż tysiąc słów.