Loading...

Kompleksowe modelowanie 3D

Chmura punktów / Modele 3D CAD i BIM / Spacery wirtualne

Dokumentacja 2D


Rzuty / Przekroje / Elewacje budynków

Różne poziomy szczegółowości


Niski detal

Różne poziomy szczegółowości


średni detal

Różne poziomy szczegółowości


wysoki detalArchitektura oraz inżynieria lądowa.

Skanowanie 3D / Dokumentacja 2D / Inwentaryzacja 3D / Animcajce i wizualizacje

Inwentaryzacja architektoniczna to najczęściej pierwszy krok do pozyskania informacji o obecnym stanie danego obiektu. Często ma miejsce sytuacja że dane pomiarowe i dokumentacja sporządzona na ich postawie stanowi jedyne dokumenty architektoniczno-budowlane. Dlatego bardzo ważne jest sporządzenie opracowania na podstawie wiarygodnych i szczegółowych danych. Tu z pomocą przychodzi technologia wykorzystująca skanowanie laserowe 3d. Wykorzystanie skanera pozwala na pozyskanie bardzo dużej liczby informacji na temat mierzonego obiektu w relatywnie krótkim czasie.

Krótszy czas pomiaru w stosunku do klasycznych metod pomiarowych pozwala na zminimalizowanie ingerencji w funkcjonowanie obiektu, szczególnie gdy inwentaryzacja jest przeprowadzana dla obiektów użytkowanych. Opracowanie danych pozwala sporządzić dokumentację w wersji papierowej i cyfrowej. Opracowania 2d na podstawie danych ze skaningu laserowego: rzutów kondygnacji, poszczególnych pomieszczeń, a także elewacji i oraz dane liczbowe dotyczące powierzchni, kubatury, wymiarów i ilości występowania danego elementu: stolarki okiennej, drzwiowej, przy zachowaniu dużej dokładności.

Bardzo dużym atutem opracowań na podstawie danych ze skanowania laserowego jest możliwość stworzenia modelu 3D który stworzony w rzeczywistej wielkości jest realistycznym odwzorowaniem mierzonego obiektu. Dokumentacja 3D w formie modelu może zawierać także informacje o materiałach, strukturze oraz parametrach przez co obraz opracowania jest pełniejszy, a dzięki czemu może posłużyć dla szerokiego grona specjalistów, projektantów do analiz, prac koncepcyjnych i projektowych.

Korzyści płynące z zastosowania metody skaningu laserowego 3d i fotogrametrii.

Metoda bezinwazyjna

Skaning laserowy oraz fotogrametria w żaden sposób nie ingerują w struktury obiektu

Kompleksowość

Model zawierający rozbudowaną bazę informacji o obiekcie, wymiary, powierzchnie, kubatury, informacje o materiałach

Optymalizacja procesów budowlanych

Precyzyjne planowanie i redukcja kosztów realizacji projektów

Precyzja i dokładność

Wysoka dokładność danych pozwala na stworzenie dokumentacji 2D i 3D o dużej dokładności, szczegółowości i rozdzielczości

Szybkość

Krótki czas pomiaru, nieingerujący istotnie na codzienne funkcjonowanie w budynku

Poprawa komunikacji z klientem

Lepsze przedstawienie wizji projektu klientom i interesariuszom

Bezpieczeństwo

Odpowiednio szybki pomiar pozwala minimalizować ryzyko wynikające z obecności w miejscach szczególnie narażonych na wypadki

Wszechstronność

Dane stanowiące podstawę dla projektowania branżowego: konstrukcyjnego, elektrycznego, wodno-kanalizacyjnego, HVAC itp.

Łatwiejsza analiza strukturalna

Precyzyjne badanie zachowania konstrukcji w różnych warunkach

Przykładowe modele architektoniczne.


  • Project Image
  • Project Image
  • Project Image
  • Project Image
  • Project Image
  • Project Image
  • Project Image

Przykłady niektórych z naszych projektów

Obraz mówi więcej niż tysiąc słów.