Loading...

Animacje i wizualizacje

Zobacz w każdym momencie obiekt w wirtualnej rzeczywistości.

Oprócz podstawowych produktów przygotowujemy również wizualizacje, które prezentują model w bardziej przystępnej do prezentacji formie. Ilustracja staje się bardziej realistyczna i zbliżona do rzeczywistej perspektywy. Oteksturowany realistyczny model architektoniczny może być podstawą do przygotowania materiałów promocyjnych lub okazjonalnych broszur.

Tworzymy również animacje sporządzonych modeli. Animacja pozwala między innymi na dynamiczne przedstawienie wprowadzonych zmian w strukturze, ukazanie kolejnych etapów inwestycji lub przebudowy danego obiektu. Umożliwia także zaprezentowanie całego procesu prowadzenia projektów budowlanych. Przygotowujemy również animacje w formie "wirtualnej wycieczki", dzięki której zakres i sposób przeprowadzanego przetwarzania jest widoczny wraz z rzeczywistą wielkością budynków lub długością liniowych struktur.

Zobacz wizualizacje kilku naszych projektów

Obraz mówi więcej niż tysiąc słów.