Loading...

Pomiary 2D i 3D

Analizy w każdym wymiarze.

Podczas coraz większej liczby inwestycji i prac renowacyjnych widoczna jest potrzeba prowadzenia badań obiektów zabytkowych, a także konstrukcji i instalacji przemysłowych. Dzięki pomiarom 2D i 3D można uzyskać szczegółową dokumentację, która jest kompleksowym źródłem informacji o lokalizacji przestrzennej poszczególnych obiektów w konstrukcji i wzajemnej konfiguracji przestrzennej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku nasza oferta koncentruje się w dużej mierze na pomiarze 2D i 3D, służąc jako narzędzie do analizy stanu istniejących obiektów, urządzeń i instalacji, wykorzystywanych w projektach remontowych, renowacyjnych oraz przebudowach.

Zobacz wizualizacje kilku naszych projektów

Obraz mówi więcej niż tysiąc słów.